Tidigare ställda frågor!

 

 

Tidigare ställda frågor

 

Nedan följer en lista på frågor som andra har ställt och de svar vi gett. Frågorna är något stiliserade för att inte röja frågarnas identitet.

 

Vi har för närvarande vissa tekniska problem med att ladda upp nya frågor och svar, så anonyma frågor kan just nu inte besvaras.  (Du som frågade om vilka förhandlingssteg som krävs: din fråga är juridisk snarare än strategisk, så du får söka juridisk hjälp.)

 
1) Jag ska marknadsföra våra kärnvärden internt utifrån en lagd startegi. Hur bör jag gå till väga? 
 

2) Hur defineras strategi och vad är det för skillnad mellan taktik och strategi?
 

3) Vad är det för skillnad mellan affärsutveckling och verksamhetsutveckling?

4) Jag driver ett bemanningsföretag inom tidningsbranschen och har både arbetsgivare och arbetssökande som kunder, men jag tycker inte marknadsföringen fungerar. Har ni några idéer?

5) Jag ska leda ett förbättringsarbete och ser olika sätt att gå åt frågan. Hur ser ni på olika strategier för förbättringsarbete?

6) Jag är VD för ett bostadsföretag och vi ska uppdatera vår marknadsföring. Hur skulle ni gå till väga?

7) Vilket är det bästa sättet att organisera en verksamhet? Finns det några principer?

8) I min firma diskuterar vi hur vi ska beskriva vår omvärld.
Finns det några bra metoder?

9) Vad är det för skillnad mellan det svenska ordet ”marknadsföring” och det engelska ordet ”marketing”? Är det samma sak?

10) Vi ska revidera vår strategi. Hur bör vi gå till väga?
Finns det några bra processer att följa?

11) Jag tänkte starta eget inom ”management consulting”.
Har ni några råd att ge?

12) Min chef tycker att ”det där med strategi” är onödigt att det bara handlar om att jobba på och lyssna på kunderna. Jag är av en annan uppfattning, men jag lyckas inte hitta några övertygande argument. Kan ni hjälpa mig?

13) Vad skiljer en koncernstrategi från en ”vanlig” strategi?

14) Vi har som mål att öka vår marknadsandel, men det ger upphov till en massa diskussioner och konflikter. Vad kan det bero på?

15) Jag har stött på begreppet ”two-sided market”. Vad är det för något?

16) Vad menar man med ”värdeerbjudande”? Det förekom i en text jag läste.

17) Jag behöver göra en HR Strategi. Hur kan jag gå tillväga? Vad behöver den innehålla?

18)Jag har fått uppdraget att göra en ”vertikal strategi” inom ett finansområdet i vårt företag. Vad menar man med ”vertikal” i detta sammanhang?

19) Vilka bra metoder finns det för att verkligen värdera det genererade värdet av marknadsföringen alltså returnerat värde på marknadsförings-investeringen? Mig veterligen finns det egentligen inga säkra metoder?

20) Hur kan jag bäst marknadsföra mitt företag effektivt till låga kostnader? Vad ska jag tänka på?


21) Vad menar man med segmentering och finns det olika sorter?

 

 

 

 

Producerad av Snyggare-Internet