Tidigare ställda frågor!Jag ska marknadsföra våra kärnvärden internt utifrån en lagd startegi. Hur bör jag gå till väga? 

Svar: Jag vet inte riktigt hur omfattande process du tänker dig, men det är ju klart att kärnvärdena inte har något egenvärde utan de är till för affären. (Ett annat sätt att uttrycka det på är att värdena måste vara kongruenta med affären. Om så inte är fallet kommer det inte att gå att bedriva affären i den nuvarande strukturen. Det finns ju gott om exempel på företag som försökt ge sig på saker som deras kultur inte gav förutsättningar att de skulle lyckas med.)
Kärnvärden är ju (eller ska åtminstone vara) något bestående, och de är därför starkt länkade till verksamhetens "vision". (Jag vet att ordet "vision" får många att associera till flum och vaghet, men man behöver inte ta det stora perspektivet. Alla verksamheter har ju något mer långsiktigt mål, även om det inte är så uttalat, och det kan man kalla "visionen"). Modellen blir med nödvändighet beroende av det specifika fallet, men Jim Collins artikel Harvard Business Review (Building your company's vision) kan ge dig en del inspiration.

/Berth

 

 

 

 

 

 

 

Producerad av Snyggare-Internet