Tidigare ställda frågor!


Vad är det för skillnad mellan affärsutveckling och verksamhetsutveckling?

Svar: Jag tror inte det finns några allmänt accepterade definitioner som illustrerar skillnaderna. Jag skulle dock säga att verksamhetsutveckling handlar om att förbättra den operativa strukturen och funktionen betingat av att man vet vilka affärer man tänker bedriva. Affärsutveckling däremot handlar om att hitta nya affärer eller förändra den affär man har (till exempel genom att integrera framåt). Självfallet är det så att dessa synsätt inte är oberoende av varandra. Man kan inte utveckla affärer som det inte finns förutsättningar för att man skulle kunna bedriva, och verksamhetsutvecklingen tar oftast höjd för att affärerna kommer att förändras. Man kan även säga att verksamhetsutveckling sysslar med nämnaren i förtagsekvationen medan affärsutveckling sysslar med täljaren; verksamhetsutveckling med det inre, affärsutveckling med det yttre.

/Berth


 

Producerad av Snyggare-Internet