Tidigare ställda frågor!


Jag driver ett bemanningsföretag inom tidningsbranschen och har både arbetsgivare och arbetssökande som kunder, men jag tycker inte marknadsföringen fungerar. Har ni några idéer?

Svar: Jag vill inte riktigt hålla med dig om beskrivningen att det är ett bemanningsföretag du driver. Jag skulle hellre vilja kalla det ett förmedlingsföretag, någon som sitter mitt emellan två parter som är intresserade av varandra. En sådan förmedlare brukar sägas arbeta på en dubbelsidig marknad, och det är en viktig poäng, för ett av problemen i samband med marknadsföring av sådana tjänster är ofta att man inte nog tydligt gjort klart för sig vad det är som är unikt i förhållande till de två sidorna.
 
Exempel på tvåsidiga marknader hitta min litet varstans, och bland de mera namnkunniga kan man nämna Google, som ju erbjuder oss konsumenter gratis söktjänster på Internet (den ena sidan) och annonsörer möjlighet att annonsera i anslutning till sökningar som är besläktade med det som annonsören vill sälja. Googles differentiering är här dels själva sökningen, men framförallt den positiva spiral av allt fler som söker och därigenom allt intressantare att annonsera. Det är också därför som Google är på väga att få monopol. Ett annat exempel är Bukowski, som förmedlar konst mellan säljare och köpare. På grund av att de arbetar på en dubbelsidig marknad kan de ha annonser som säger att "vi har de högsta priserna", vilket ju vore konstigt om de vände sig till köparna.
 
I alla sådana marknader mötet man konkurrens från säljare och köpare själva. Om branschen är liten är det ju större risk (ur förmedlingens synvinkel) att kontrahenterna hittar varandra utan inblandning av någon förmedling, och så är det kanske i ditt fall. Då blir kravet på att verkligen erbjuda ett unikt mervärde än större.
 
Det sagt skulle jag föreslå några åtgärder:

  1. Renodla de aktiviteter ni ägnar er åt och se dem som separata affärer (kanske med unika hemsidor och marknadsföring, utan officiella synergier). För förmedlingsaffären specifikt, tydliggör:

    • a.Vilket är värdeerbjudandet (se tidigare frågor på Strategiakuten om vad ett värdeerbjudande är och vad man menar med dubbelsidiga marknader) har ni till ”köpsidan”? Hur kan ni göra er unika i denna dimension (i förhållande till konkurrenterna, både de verkliga och de direkta kontakterna kontrahenterna emellan)?

    • b. Vilket är värdeerbjudandet mot arbetssökande, och hur kan ni göra er unika där?

    • c. Vilka affärsmodeller ska ni tillämpa mot de två sidorna? Det är troligt att de är olika, och att de ena sidan till viss del kan försörja den andra. Se på Google som erbjuder söktjänsten gratis!

  2. För de två sidorna i förmedlingsaffären sätt upp en prioriteringslista över de mest effektiva marknadsföringskanalerna (det kan vara att annonsera (till exempel på Google), att göra säljbesök, att skaffa ambassadörer, etc.) och bedöm vad de kostar i tid och pengar. Bestäm sedan några prioriterade aktiviteter och ägna er åt dem och strunta i de andra.

Vi lever i ett mediebrus, och det är oerhört viktigt att vara tydlig med vad det är man erbjuder för att bryta igenom. Att bara påstå att man är allmänt duktig räcker inte (även om det är sant).
 
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet