Tidigare ställda frågor!


Vilket är det bästa sättet att organisera en verksamhet? Finns det några principer?

Svar: Nej, det finns inga generella principer, utan organisationen beror på vad det är man vill åstadkomma och på hur omvärlden ser ut. Däremot kan man säga att det finns några saker man ska tänka på:
Man bör försöka följa en och samma regel för hela organisationen. Om man använder olika regler för olika delar uppstår det lätt oenighet om vem som har ansvar för uppkomna problem och var tillkommande verksamheter ska placeras. Man kan säga att det finns två huvudregler att följa: en funktionell organisation (t ex produktion, försäljning etc.) eller en affärsorienterad organisation (t ex en viss typ av produkter till en viss typ av kunder). Dessutom bör man skilja på om det är en koncern man organiserar (en verksamhet som bedriver flera affärer; även små verksamheter blir fort koncerner, även om man kanske inte använder just det ordet om det är i mindre skala) eller om det är en enskild affär man organiserar (en verksamhet som i princip bara gör en sak).
 
Man bör beakta flera aspekter parallellt när man söker efter en bra organisation. Förutom det uppenbara organisationsschemat bör man tänka på kulturella frågor, roller och befogenheter, utvecklingsmöjligheter och liknande.
Fråga: Vad menar man egentligen med strategi?
Svar: Det finns ingen allmänt accepterad definition av vad strategi är eller vilka frågor som är strategiska. Det finns ett stort antal ”skolor” och en mycket omfattande litteratur i ämnet. Vill man få en bra överblick kan man läsa Henry Mintzbergs bok ”Strategy Safari” (ISBN 0-684-84743-4) som behandlar ett antal olika perspektiv på strategi.
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet