Tidigare ställda frågor!


Vad är det för skillnad mellan det svenska ordet ”marknadsföring” och det engelska ordet ”marketing”?
Är det samma sak?

Svar: Nej, de flesta skulle nog säga att det finns rätt många skillnader. Peter Drucker, en amerikansk tänkare inom ”management” har sagt att ”marketing gets a customer”, dvs. att marketing inbegriper alla de aktiviteter som gör att ett företag får en kund att köpa produkterna eller tjänsterna (och i vissa fall även själva köpet, det man brukar kalla försäljning/”sales”). Marknadsföring på svenska är oftast mer begränsat till de aktiviteter som har med reklam och upplysning att göra. I amerikanska företag finns det ofta en ”marketing department” som har hand om allt kring marketing medan i svenska företag (åtminstone litet större sådana) samma uppgifter delas mellan flera enheter.
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet