Tidigare ställda frågor!


Vi ska revidera vår strategi. Hur bör vi gå till väga?
Finns det några bra processer att följa?

Svar: Här, liksom när det gäller vad strategi egentligen är, finns det ett antal olika

”skolor”, ofta företrädda av någon som tillämpat en metod och finnit den fungera. Min

erfarenhet är att det inte spelar så stor roll vilken metod man tillämpar, utan att det är

andra faktorer som avgör om strategirevisionen blir bra eller inte. För det första måste man

vara ärlig, både vad gäller omvärlden och det inre livet, annars blir strategin bara en

teoretisk produkt. Jack Welsh (General Electrics förra VD) uttrycket det som ”face reality” och

andra har sagt ungefär samma sak. För det andra måste strategin omsättas i konkreta planer,

budgetar och projekt (som följs upp) annars blir strategin öppen för tolkningar och leder inte

till reella förändringar.
/Anders

 

Producerad av Snyggare-Internet