Tidigare ställda frågor!


Min chef tycker att ”det där med strategi” är onödigt att det bara handlar om att jobba på och lyssna på kunderna. Jag är av en annan uppfattning, men jag lyckas inte hitta några

övertygande argument. Kan ni hjälpa mig?

Svar: För det första lägger kanske inte du och din chef in samma betydelse i ordet ”strategi”.

Som jag skrev i svaret till en tidigare fråga finns det nästan lika många uppfattningar om vad

strategi betyder som det finns människor, så först borde du kanske försöka ta reda på om ni

menar samma sak och om så inte är fallet se om det är grunden till att ni inte kan komma

överens.
Det sagt kan man hävda att man alltid följer någon sorts strategi även om den inte är uttalad.

Strategin manifesterar sig genom de beslut som tas, och det finns många fördelar med att

tydliggöra de överväganden som ligger till grund för besluten. Om man säger att ”vi behöver

ingen strategi” säger man också att det är ok att beslut i olika delar av organisationen fattas

på lokala grunder och att det inte ligger något värde i att människor som jobbar på firman

förstår vad som ligger bakom de beslut som trots allt tas. Sen är det sant att man inte ska ha

en övertro på hur mycket man kan planera för framtiden som är inneboende osäker, men genom att spekulera om framtiden kan man göra sig själv och organisationen i stort mer lyhörd för de

förändringar som uppstår och som måste hanteras. ”Seeing the future first” brukar man tala om,

och det kan ge ett försprång framför konkurrenterna.
/Berth
 

 

Producerad av Snyggare-Internet