Tidigare ställda frågor!


Vad skiljer en koncernstrategi från en ”vanlig” strategi?

Svar: Man brukar säga att en koncern består av flera så kallade affärer, dvs.

affärsverksamheter som skiljer sig år när det gäller produkter/tjänster, typ av kunder,

affärsmodell och så vidare. I sin isolering har dessa verksamheter strategier som innebär att

man försöker maximera utfallet av affären. Om man har två eller flera affärer som skulle kunna

dela på vissa funktioner (t ex gemensam produktion, gemensam försäljning, osv.) brukar man tala om att det finns synergier mellan affärerna. Dessa synergier kan vara större eller mindre och

sträcka sig från det begränsade (t ex ett gemensamt varumärke) till det omfattande (t ex

gemensam produktion). Koncernstrategin handlar om att försöka maximera helheten (dvs. de

enskilda affärerna och synergierna sammantagna). Detta kan innebära att de enskilda affärerna

måste göra avkall på det som i sin isolering skulle vara bäst för dem, men som inte gynnar

helheten på bästa sätt. Koncernstrategier är ofta komplicerade eftersom de förutsätter att alla

inblandade förstår behovet av att optimera helheten, samtidigt som det finns behov av att toppa

de enskilda affärerna. Ett typexempel är när de enskilda affärerna helst vill ha sina egna

försäljnings- och marknadsföringsresurser medan koncernen mår bäst om man delar på en sådan funktion.
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet