Tidigare ställda frågor!


Vi har som mål att öka vår marknadsandel, men det ger upphov till en massa diskussioner och konflikter.
Vad kan det bero på?

Svar:

Man brukar säga att marknadsandelen ska vara en belöning, inte ett mål. Det är ju oftast

möjligt att öka marknadsandelen genom att sänka priset på varan/tjänsten, men det sker oftast

på bekostnad av marginalerna, och det är därför man så ofta ser uttryck av typen ”växa med

bevarad lönsamhet”. Kanske har ni inte klargjort avd det egentligen är som får kunderna att

köpa era produkter och kan därför inte enas om hur det ska gå till att öka marknadsandelen. Om strategin är inriktad på att differentiera produkten och se till att organisationen på ett

effektivt sätt kan leverera den differentierade produkten kommer kravet att ”växa med bevarad

lönsamhet” att indirekt uppfyllas.
/Anders


 

Producerad av Snyggare-Internet