Tidigare ställda frågor!


Vad menar man med ”värdeerbjudande”?
Det förekom i en text jag läste.

Svar: Med värdeerbjudande menar man de argument en firma använder för att framhäva (unika)

egenskaper hos en vara eller en tjänst. Ofta handlar det om lågt pris, hög kvalitet eller att

man erbjuder olika kringtjänster eller bonusar (typ ”köp detta och få det här på köpet”). Att

skapa ett unikt värdeerbjudande är svårt och det är därför som så många hemfaller åt enkla

värdeerbjudanden som lägsta pris, vilket inte kan ses som speciellt unikt. Det viktiga med

värdeerbjudande är förutom att det ska appellera till kunden att det styr vad organisationen

ska leverera. Om man blandar olika värdeerbjudanden uppstår det lätt konflikter internt.
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet