Tidigare ställda frågor!


Jag behöver göra en HR Strategi. Hur kan jag gå tillväga? Vad behöver den innehålla?

Svar:

Att formulera en HR-strategi är en stor fråga som det skrivits hyllmeter om och det finns sålunda en mycket stor mängd litteratur att konsultera i frågan. Det är därför lätt att hitta en lista av rubriker på vad en HR-strategi ska innehålla och nedan finns en sådan lista. Dock är det så att det som skrivs i böcker är generaliseringar (medelvärden över ett stort antal företag/organisationer som författarna känner till/kommit i kontakt med) och därför skulle jag allvarligt fundera på två frågor:
 
1.  Vad är det som är specifikt/unikt med just vårt företag? För dessa aspekter är det troligt att ni ska tänka själva snarare än att gå till andras erfarenhet. Hur ska vi utforma vår HR-strategi så att den stödjer det vi tycker vi är bra på och undertrycker det vi kanske inte är så bra på? 80 % av strategin i ett företag är ”tänka själv”, för de andra 20 % kan man ta hjälp av mallar och schabloner.
2.  Hur kan HR-strategin bli en integrerad del av företagets strategi i stort? Det är alltför vanligt att så kallade ”funktionella strategier” (HR, IT, inköp …) blir fristående strategier som inte strävar mot samma mål som andra strategier och som använder ett språkbruk som är till exempel HR-specifikt. Ett annat fenomen av samma slag är att personer inom dessa funktioner ofta känner större samhörighet med liknande funktioner i andra företag än med andra delar av det egna företaget.
 
Många menar dessutom att själva begreppet HR är fel eller för snävt, och att det mer handlar om ledarskap, och då ska man ju ha en sådan strategi. Titta till exempel på Lee G. Bolmans och Terrence E. Deals bok ”Reframing Organizations” som ger litet olika perspektiv.

Mitt huskors Arnoldo Hax har följande mål med en HR-strategi:

• Selection, promotion, and placement managing the flow of people in, through, and out of the organization
• Appraisal to evaluate the performance of people within the organization
• Rewards providing adequate compensation, fringe benefits, and motivational support to employees at all levels
• Management development creating mechanisms to enhance skills, promotional opportunities, and career
• Labor/employee relations and voice to establish a cooperative climate among managers and employees

Detta är en mycket koncentrerad lista, så bakom varje ord finns behov av allvarligt funderande.

/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet