Tidigare ställda frågor!


Jag har fått uppdraget att göra en ”vertikal strategi” inom ett finansområdet i vårt företag. Vad menar man med ”vertikal” i detta sammanhang?

Svar: Med "vertikal" brukar man mena det som går längs med de steg som behövs för att något mindre förädlat ska kunna bli något mer förädlat. Allmänt kan man säga att traditionell "vertikal integrering" (som termen ofta lyder) har minskat i modern tid. Det är enklast att förstå med exempel. Ta bilindustrin. Från början ägde och drev företag som GM och Ford i princip alla de verksamheter som behövdes för att man skulle kunna bygga en bli, det vill säga gruvor, skogar (det var mycket trä i bilarna från början) och gummiplantager, men även smältverk och snickerifabriker i tillägg till själva monteringsfabrikerna. Idag är bilindustrin inte alls så vertikalt integrerad utan man köper in färdiga komponenter som sedan sätts samman till en bil (instrumentpaneler, växellådor, säten och liknande kommer från underleverantörer). Man säger att dessa underleverantörer integrerar sig horisontellt genom att de försöker få sina produkter sålda till många olika (ofta konkurrerande) kunder. Mest tydligt är detta inom till exempel elektronikindustrin där ju spelare som Intel förser i princip alla datortillverkare med chip och moderkort till de datorer som Dell, HP, Sony och likande tillverkar och säljer.

Apple är ett exempel på ett företag som är ganska hårt integrerat vertikalt då de utvecklar sin egen hård- och mjukvara och dessutom till stor del säljer den i egna butiker eller genom styrd franchise.

I ditt fall skulle jag tolka uppdraget som att man vill veta hur man kan ta fram ett upplägg som innebär att man säljer produkter och där man till dessa produkter kopplar speciell finansiering och speciella butiker eller distributionskanaler på ett sådant sätt att de olika sakerna förstärker varandra. På detta sätt vill man åstadkomma en vertikal synergi som innebär att affären går bättre än om man till produkterna kopplade generell finansiering och generell distribution (retail, som även säljer och/eller distribuerar andra typer av produkter). Frågan här blir om de effektivitetsvinster som man uppnår med den vertikala integrationen uppväger de minskade skalfördelar som man lider av när en verksamhet specialiseras. (Om t ex Ica bara sålde mjölkprodukter skulle de inte kunna hålla de priser de nu har, utan skulle behöva konkurrera med andra medel, kvalitet till exempel (även om det inte är realistiskt i fallet mjölkprodukter)).

Om man vet exakt vad det är man ska erbjuda och om detta erbjudande fyller ett väl uttryckt behov hos kunderna kan vertikal integration vara det bästa, men generellt set är det inte så.

 

Producerad av Snyggare-Internet