Tidigare ställda frågor!


Vilka bra metoder finns det för att verkligen värdera det genererade värdet av marknadsföringen alltså returnerat värde på marknadsförings-investeringen? Mig veterligen finns det egentligen inga säkra metoder?

Svar: Jag är av samma uppfattning som du, det vill säga att det är osäkert vad marknadsföring (i en mer inskränkt bemärkelse, som annonsering och liknande) har för värde. Det är klart att i någon trivial mening måste kunderna känna till företagets produkter/tjänster för att det ska kunna bli några affärer, men bortom det är det osäkert hur specifika marknadsföringsinsatser betalar sig. Nästan all marknadsföring sysslar med schabloner och modellkunder, och det är omöjligt att veta hur den enskilda kunden reagerar på budskapet.

Google och liknande annonsering på nätet har tagit detta ett steg vidare då man kan länka annonsen till att människor faktiskt söker efter något specifikt, men inte heller detta är perfekt och man stöter också på integritetsproblem om man kommer alltför nära (till exempel i mobiltelefonen, som av de flesta upplevs som ganska personlig).

Skrået av reklammakare har ju intresse att upprätthålla (myten om) att reklam gör nytta, och därför ser vi inte så ofta några neutrala undersökningar av reklamens effekter (som ju till och med kan vara negativa, även för det annonserande företaget). Skälen till att en person köper en viss vara eller en viss tjänst är mångfacetterade och det är svårt för att inte säga omöjligt att filtera ut ett givet reklambudskaps roll i den processen.

Att gå till botten med detta vore ett intressant forskningsområde.
/Berth

 

Producerad av Snyggare-Internet