Tidigare ställda frågor!


Hur kan jag bäst marknadsföra mitt företag effektivt till låga kostnader? Vad ska jag tänka på?

Svar: /Berth

Strategin för marknadsföring är tyvärr rätt beroende av vad man säljer och vilka kunder man har, så mitt svar få bli en aning generellt. Det är bra att du skiljer på "effektivt" och "låga kostnader" för om man bara fokuserar på låga kostnader är det risk att man slänger pengar i sjön. Utifrån dina specifika förutsättningar tycker jag att du/ni bör tänka igenom följande till att börja med:

1. Vad karakteriserar de kunder ni har (eller skulle vilja ha!)? Vilka medier (kanaler) är de troligt att de använder sig av? Läser de tidningen, använder de Internet, lyssnar de på radio, etc.? Det är ju meningslöst att använda sig av kanaler som inte når kunderna.
2. Finns det synergier (förstärkningseffekter) av att använda sig av mer än en kanal? Är i så fall budskapen synkroniserade i tid och rum?
3. Det är inte bara budskapen som man ska fundera över att ändra på, utan även produkterna. Det är kanske möjligt att förändra produktutbudet i en riktning som bättre överensstämmer med de kanaler man använder/har råd med. Det kan även vara så att det inte är produkterna ni ska marknadsföra (därför att de är svåra att differentiera, utan det kanske är kringtjänster eller andra omständigheter som omger produkterna som ni ska för ut). 
4. Är budskapet och produkterna differentierade, det vill säga erbjuder ni något som ingen annan erbjuder (det är så klart svårt, men någon twist kanske man kan hitta), är budskapet anpassat efter det och är rätt kanal använd för just det budskapet? Generella reklampåståenden som ”köp våra produkter” är meningslösa och drunknar i bruset. Att upprepa produktegenskaper som alla har ger ingen effekt. (Ett av de vanligaste budskapen är ”lågt pris” och därigenom blir det också ett av de sämsta. Få har de skalfördelar som gör att man verkligen kan erbjuda ”lägsta pris” och fortfarande ha en lönsam affär. Jag skulle därför sats på någon annan kvalitet och helst något som andra inte betonar.)
5. Är kanalvalen, kunderna och produkterna synkroniserade, så att just de rätta produkterna når just de rätta kunderna via just de rätta kanalerna? Ett aldrig så bra budskap i fel kanal ger ingen effekt, och vice versa.

 

 

Producerad av Snyggare-Internet