Ett stort nätvek som kan användas för att finna svar på specifika frågeställningar

 

Strategiakuten

Det är främst två personer som agerar frontfigurer för tjänsten, men bakom dem står ett stort nätvek som kan användas för att finna svar på specifika frågeställningar.

Berth Eklundh är docent och har mer än 30 års erfarenhet från näringslivet. Han var cirka 15 år på Ericsson i olika ledande befattningar och har 15 års erfarenhet av rådgivning till allehanda organisationer.

Anders Ericsson har haft strategiska och operativa befattningar på ABB, General Electric och SJ, och även han har mer än tio års erfarenhet av konsultverksamhet. Dessa personer har arbetat tillsammans i ett stort antal projekt och täcker hela fältet av strategiska och operativa frågeställningar.
 
Eftersom tjänsten är gratis kan vi inte lämna några garantier när det gäller svarstider, men vi lovar att svara på alla inkommande frågor.

 
Producerad av Snyggare-Internet